15-1-on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-off 55-on 60-on 65-on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,49 cm
Bony Yudikarya - Semarang
Handling: Semarang Koi Club 

Kohaku,46 cm
Royal Holy Water Koi Centre - Klaten
Handling: Royal Holy Water

Kohaku,49 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Taisho Sanshoku,48 cm
Erikh Fitrianto - Yogyakarta
Handling: Koi Raya

 

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Showa Sanshoku,48 cm
Gatut Nugraha - Makassar
Handling: Yudhistira Koi Farm

 Showa Sanshoku,47 cm
Victor - Solo
Handling: Oka Koi Farm

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Shiro Utsuri,50 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jayakoi

Shiro Utsuri,50 cm
Royal Holy Water Koi Centre - Klaten
Handling: Royal Holy Water 

 Shiro Utsuri,50 cm
Aisya Andi Oktama - Solo
Handling: Jakarta Koi Centre

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,50 cm
Aisya Andi Oktama - Solo
Handling: Jakarta Koi Centre 

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Kinginrin A,49 cm
Royal Holy Water Koi Centre - Klaten
Handling: Royal Holy Water

 Kinginrin A,47 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre

 Kinginrin A,50 cm
Royal Holy Water Koi Centre - Klaten
Handling: Royal Holy Water

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hikari Moyomono,49 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Kawarimono,48 cm
Reza Teguh Rianto - Surabaya
Handling: RTR

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Doitsu,48 cm
Victor - Solo
Handling: Oka Koi Farm

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hi Ki Utsurimono,50 cm
Good One Koi - Surabaya
Handling: Good One Koi

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Asagi,47 cm
Roy Andre da Costa - Bandung
Handling: Yudhistira Koi Farm

 Asagi,46 cm
Davy - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Kinginrin B,50 cm
dr. Priche Dewantie - Jakarta
Handling: Jakarta

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 Hikari Mujimono,50 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jayakoi

Hikari Mujimono,48 cm
Yohanes Tekno - Solo
Handling: Ali Mubin 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,49 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jayakoi

Tancho,49 cm
Iwan Setiawan - Solo
Handling: Iwan