BIS-65 MP-65 AP-65

Taisho Sanshoku,65 cm
Imam Hanafi Said - Bekasi
Handling: Golden Koi Centre

 Doitsu,64 cm
Koi Castle - Jakarta
Handling: Koi Castle

Doitsu,64 cm
Koi Castle - Jakarta
Handling: Koi Castle

BIS-60 MP-60 AP-60
Kohaku,60 cm
dr. Priche Dewantie - Jakarta
Handling: F&F + Gacong
Kinginrin A,59 cm
Koi Castle - Jakarta
Handling: Koi Castle
Kinginrin B,60 cm
Slamet Kurniawan - Jakarta
Handling: Joe Koi Centre

BIS-55 MP-55 AP-55

Showa Sanshoku,54 cm
Koi Castle - Jakarta
Handling: Koi Castle

Kinginrin A,53 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Nirwana Koi Centre

Kinginrin B,55 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Dogama Farm

BIS-50 MP-50 AP-50

Showa Sanshoku,48 cm
Mulia Koi Farm - Surabaya
Handling: Mulia Koi Farm

Hikari Moyomono,49 cm
Yen - Muntilan
Handling: Samurai Koi Centre

Shusui,48 cm
Royal Holy Water Koi Centre - Klaten
Handling: Royal Holy Water

BIS-45 MP-45 AP-45

Taisho Sanshoku,45 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Dogama Farm

Kinginrin A,45 cm
Kenneth Jaden Husni - Jakarta
Handling: Twin Koi

Shusui,44 cm
Royal Holy Water Koi Centre - Klaten
Handling: Royal Holy Water

BIS-40 MP-40 AP-40

Showa Sanshoku,40 cm
Yen - Muntilan
Handling: Samurai Koi Centre

Kawarimono,40 cm
Rahmat Aji - Yogyakarta
Handling: Bugen Enkai

Asagi,40 cm
Andy Tirta - Semarang
Handling: Semarang Koi Club

BIS-35 MP-35 AP-35

Showa Sanshoku,34 cm
Koikuiki - Muntilan
Handling: Royal Holy Water

Kawarimono,35 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jayakoi

Kinginrin B,35 cm
Rofiq Zainur Rohman - Blitar
Handling: Aa Tobel

BIS-30 MP-30 AP-30

Showa Sanshoku,27 cm
YKF - Purwokerto
Handling: Yudhistira Koi Farm

Shiro Utsuri,30 cm
L.N Budiono Gunawan - Jakarta
Handling: Opik Rame Koi

Kinginrin B,30 cm
Dawud - Kediri
Handling: DD Koi

BIS-25 MP-25 AP-25

Showa Sanshoku,23 cm
Deny HR - Kediri
Handling: Banyu Biru

Shiro Utsuri,24 cm
Handoko. - Solo
Handling: Handoko

Tancho,24 cm
Hadi - Sragen
Handling: Didit

BIS-20 MP-20 AP-20

Showa Sanshoku,17 cm
Pumada - Blitar
Handling: SKF

Shiro Utsuri,20 cm
Jakarta Koi Centre - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

Bekko,18 cm
Shogun Koi Centre - Tangerang
Handling: Shogun Koi Centre

BIS-15-1 MP-15 AP-15

Taisho Sanshoku,14 cm
Yoyok - Kediri
Handling: Mbahkung

Shiro Utsuri,14 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jayakoi

 

Tancho,14 cm
GC Salsa Koi - Sukabumi
Handling: Yung Koi